Chata Jana se nachází v srdci Bílých Karpat, kde v blízkosti naleznete spousty zajímavých kultůrních památek. CHKO Bílé Karpaty se řadí k nejmalebnějším končinám naší republiky. Horská oblast, v níž se Chata Jana nachází, věnuje každému návštěvníkovi nezapomenutelný výhled na krásu Karpat.

Hrad Buchlov - Jeden z nejstarších a nejmohutnějších královských hradů na jižní Moravě je typickou dominantou Chřibů a patří k nejvýznamnějším památkám české rané gotiky. Byl založen snad v první polovině 13. století jako strategicky obranná pevnost středního Pomoraví a až do vzniku zámku v nedalekých Buchlovicích byl často přestavován a rozšiřován. Zásluhou posledních držitelů Buchlova, rodiny Berchtoldů, vzniklo v prostorách hradu muzeum, které návštěvníci mohou obdivovat dodnes. V historicky cenných interiérech jsou rozmístěny rozsáhlé přírodovědné a egyptologické sbírky, knihovna i galerie soudobého umění. Pro děti bývá zážitkem především návštěva pokoje strašidel, kde si dávají dostaveníčko četní hradní duchové a přízraky v čele s Bílou paní. Nedaleká kaple sv. Barbory z roku 1673 slouží jako hrobka majitelů hradu.www.hrad-buchlov.cz

Luhačovice - Jedno z nejkrásnějších lázeňských měst leží v údolí řeky Olšavy v CHKO Bílé Karpaty asi 14 km od Uherského Brodu. Význam tohoto místa je spojen s 300 letou tradicí lázeňské léčby. Pramení zde 17 minerálních pramenů, které jsou využívány k pitným kůrám, inhalacím a koupelím. Architekt Dušan Jurkovič zde vytvořil unikátní soubor secesních lázeňských domů, inspirovaných lidovým stavitelstvím. Město žije pestrým kulturním životem, např. folklorními a hudebními festivaly, kolonádními koncerty i divadlem. www.luhacovice.cz

Zámek Buchlovice - Stavba vrcholného baroka ve stylu italské vily, vznikla na přelomu 17. a 18. století a je skutečným skvostem moravské architektury. Buchlovský zámek je ukázkou barokního díla, na kterém se podílely všechny obory - architektura, sochařství, malířství, umělecká řemesla, zahradní i vodní umění. Na italskou terasovitou zahradu, do které lze vstoupit z přízemí zámku, navazuje anglický park s řadou vzácných exotických stromů a keřů. V zámeckých sklenících se pěstuje na 1200 druhů a odrůd fuksií, které si můžete každoročně prohlédnout při unikátních výstavách od začátku června do září. Zámecká Galerie vín láká zákazníky na možnost ochutnávky i nákupu. www.zamek-buchlovice.cz

ZOO Zlín - Areál zoologické zahrady se nachází v historickém lešenském parku, ve kterém roste více než 1 140 druhů dřevin a okrasných bylin. Zvířata jsou v zahradě rozmístěny podle jednotlivých kontinentů a žijí ve společných přírodních expozicích, které napodobují jejich původní domovinu. Dávnou civilizaci Mayů i s faunou a flórou Yucatánského poloostrova naleznete v tropické hale Yucatan, která patří k dominantám zahrady. Okouzlující atmosféru areálu doplňuje zámek Lešná s unikátní dřevořezbářskou výzdobou interiérů a rozsáhlými sbírkami orientálních předmětů. Zoologická zahrada i s přilehlou oborou je hodně rozsáhlá a v areálu najdete několik restaurací, dětský koutek s domácími zvířaty, projížďky na koních a okružní jízdy zoovláčkem. www.zoozlin.eu

Velehrad - Slovácká obec a jedno z nejvýznamnějších poutních míst naší republiky je úzce spjato s cyrilometodějskou tradicí. V roce 1205 zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě, který byl zakladatelem pojmenován podle nedaleké osady Veligrad. Pětilodní bazilika je vyzdobena řadou obrazů, korouhví a cennými dary poutníků z celého světa. Vyřezávané chórové barokní lavice a varhany z poloviny 18. století, patří k uměleckým skvostům. Součástí areálu jsou podzemní katakomby a lapidárium se základy někdejší svatyně. www.velehrad.cz

Zámek Nový Světlov v Bojkovicích – Zámek je vystavěn r. 1480 ve stylu anglické gotiky, jako jedné z mála v České republice. Vládl zde rod Rožmberků. Je zde muzejní vlastivědná expozice v bočním křídle zámku – archeologie, dějiny hradu, nájezdy a vpády od 12. století, zaniklá řemesla, lidové bydlení, regionální lidové kroje, miškaři (první veterináři) aj. www.zameksvetlov.cz

Zámek Uherský Brod – Barokní zámeček Kouniců, postavený na přelomu 17. A 18. Století podle návrhu D. A. Matinelliho s trojlodním sloupovým sálem a zaklenutými barokními křížovými klenbami.www.hrady.cz

Zřícenina gotického hradu Zuvačov – Zuvačov byl gotický hrad, již roku 1517 jmenovaný jako pustý. Zbytky hradu Zuvačov se nachází asi 1,5 km východně od obce Komňa na samotně stojícím koopci.www.hrady.cz

Komňa – Nachází se zde muzeum a památník J. A. Komenského. V roce 1992, byl slavnostně otevřen památník J. A. Komenského v památkově chráněné sýpce. Sýpka z roku 1774 je jednopatrová kamenná stavba, omítnuta a obílená. V roce 2006 obec vykoupila a zrekonstruovala památkově chráněný domek č. 6 z r. 1850. Domek slouží jako ukázka bydlení zvěrokleštiče z II. pol. 19. století a je zde umístěna expozice velmi rozšířeného a dnejiž zaniklého řemesla zvěrokleštičství.  Rozhodnutím ministerstva kultury byl v r. 2008 domek čp.6 prohlášen za kulturní památku. www.komna.cz

Památník padlých letců druhé světové války – památník americkým letcům sestřeleným v srpnu roku 1944. Jejich expozici naleznete na horské chatě Vyškovec.www.chatavyskovec.cz

Rozhledna Velký Lopeník – dřevěná rozhledna na druhé nejvyšší hoře CHKO Bílé Karpaty.www.kudyznudy.cz

Machňáč (771 m) - je holý travnatý vrchol s parádními výhledy na Považský Inovec, takřka celé Strážovské vrchy, je vidět i Kľak a Veľká lúka v Malé Fatře, Javorníky, na východě se zvlášť vyjímá skalnatá bělokarpatská Chmeľová. Dobrá je viditelnost na Trenčín s hradem. Při zvlášť dobré viditelnosti jsou viděti další slovenská a moravská pohoří- část Vtáčniku i Velké Fatry a moravské Beskydy.“www.turistika.cz

Sokolí kameň (696,5 m) - tvoří příkrovová troska- skalisko vystupující z hřebene- neupoutá nás nijak zvlášť svým vlastním vzezřením, ale výhled z něho stojí za to. Na západ padá strmými srázy do doliny Chocholnického potoka. Také proto je výhled na protější stranu tak impozantní- protilehlé Horné a Dolné brdlo a Tlstá hora patří do bradlového pásma Karpat a kontrastují tak s jinak mírným reliéfem flyšového pohoří. Na jihozápad se otevírají pohledy do Pováží a na hřeben Považského Inovca, jemuž zcela dominuje Inovec (1042 m). V dálce na jihu rozeznáváme vrcholky Malých Karpat. Na vrcholu Sokolího kameňa je i návštěvní kniha. www.turistika.cz

Rozhledna Jelenec – Rozhledna Jelenec se nachází na stejnojmenného vrchu (925 m.n.m.) v národní přírodní rezervaci Velká Javorina při československé hranici a je součástí hlavního hřebene chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. itras.cz

Naučná stezka Koménka – 5 km dlouhá trasa naučné stezky začíná u zámku Nový Světlov a končí v obci Komňa. Je nenáročná s minimálním převýšením. Vede podél potoka Koménky.www.bojkovsko.cz/turisticky-portal/aktivni-vylety/pesky.html

Naučná stezka Moravské Kopanice – Naučná stezka představuje krajinu kolem Žítkové a Starého Hrozenkova a na 14-ti zastaveních seznamuje s historickými i přírodními zajímavostmi, nejcennějšími rostlinami a živočichy. www.hotelkopanice.cz

Naučná stezka Okolo Hrozenkova – Naučná stezka představuje 12-ti zastaveních přírodu, historii a tradice Kopanic. Trasu dlouhou 18 km lze rozdělit na dvě části: 5km krátkou „severní“ a delší „jižní“ dlouhoz 13 km. www.vychodni-morava.cz

Bohyně v Moravských Kopanicích – Obec Žítková patří společně s obcemi Starý Hrozenkov, Vápenice, Vyškovec a Lopeník do svérázné příhraniční oblasti – Moravských Kopanic. Specifickou zvláštností tohoto drsného kraje jsou bohyně, místními také nazývané čarodějnice. www.zitkova.cz

Empírový zámeček v Nezdenicích – Empírový zámeček přestavěný do dnešní podoby v letech 1820-1822 z původní barokní stavby. www.nezdenice.cz

Krajina Moravských Kopanic  Moravské kopanice jsou velmi specifickou oblastí na pomezí mezi Moravou a Slovenskem. Leží při východní hranici slováckého regionu v Lopenické hornatině Bílých Karpat. Tvoří ji pět obcí – Starý Hrozenkov a vesnice s rozptýleným osídlením Žítková, Lopeník, Vyškovec a Vápenice.

Modrá voda – Valy – tak je označován kopec nad obcí  v Záhorovicích. Dříve střežil její bezpečnost, ale nyní se mu nepřikládá příliš velká důležitost. V minulosti se lidé domnívali, že  pod ním ukryt podklad nesmírné ceny, ovšem spíše než zlato se zde nacházejí cenné druhy vyvřelých hornin (kamenolom).www.zahorovice.cz

Naučná stezka „Po zelené Hostětínem“ – Obec Hostětín je známá svými modelovými ekologickými projekty, za jejíž realizaci obdržela cenu za Českou republiku v nejprestižnější metizinárodní soutěži Energy Globe. Obec podporuje ekologické projekty – kořenová čistírna odpadních vod, centrální vytápění biomasou, sluneční kolektory, sušírna moštárna ovoce. www.hostetin.cz

Bojkovice - Bojkovice jsou malým městem se 5000 obyvateli, jehož dominantou je zámek Nový Světlov, jenž stojí na malém kopci u jihozápadního okraje města, nad soutokem říčky Komenky a řeky Olšavy. V areálu zámku najdeme zajímavou muzejní expozici, hotel a stylovou restauraci. Zámek obklopuje pěkný přírodně krajinářský park. www.bojkovice.cz

Žítková – V minulosti zde žily ženy, které byly nazávány bohyněmi – předvídaly budoucnost, léčili bylinkami apod. bohyně Obec Žítková se řadí mezi kopaničářské obce, patřící douherskohradišťského regionu. V obci bydlí 171 obyvatel na výměře 6,80 km2 v nadmořské výšce 590 m.n.m. Jako turistickou a historickou  památku si zde můžete prohlédnou Boží muka nebo morový hřbitov. www.zitkova.cz

Lopeník  Dům č. 141 – ukázka kopaničářské usedlosti, památník obětem II. světové války, rozhledna na Velký Lopeník. Turistické zajímavosti v obci Lopeník – Lopenické hory jsou vyhledávanou rekreační oblastí. Objekty rekreace jsou především na Mikulčíně Vrchu (chatová osada a ubytovna) a na Trojáku, kde jsou dobré lyžařské podmínky.www.obec-lopenik.cz

Hostětín - Obec Hostětín je známá svými modelovými ekologickými projekty, za jejíž realizaci obdržela cenu za Českou republiku v nejprestižnější mezinárodní soutěži Energy Globe. Obec podporuje ekologické projekty – kořenová čistírna odpadních vod, centrální vytápění biomasou, sluneční kolektory, sušírna moštárna ovoce. www.hostetin.cz

Záhorovice – památný strom – Rapantová Lípa – výška 23m obvod kmene 360cm, odhadované stáří přes 200 let. Obec Záhorovicese nachází v okreseUherské Hradiště, kraj Zlínský asi 12 kilometrů východně od Uherského Brodu. Vesnicí protéká řeka Olšava.

Vyškovec – Zemědělská usedlost, č.p. 44, ukázka lidového stavitelství Kopanic, památník amerických pilotů na Hřibovňách nebo zvonička s hudbou. www.vyskovec.cz

Vlčnov - Obec proslulá krásou krojů, vinařstvím, hudebními tradicemi, lidovou architekturou a zejména „ Jízdou králů" je nazývána Perlou Slovácka. Rozkládá se uprostřed kotliny na posledních výběžcích Bílých Karpat. V katastru se nacházejí dvě významné přírodní rezervace, Vlčnovský háj a Kovářův žleb, kde jsou zachovány vzácné prvky teplomilné fauny a flóry, například lnu chlupatého. Na okraji obce stojí jednačtyřicet památkově chráněných staveb. Přízemní hliněné, zděné a hrázděné lisovny zvané „Búdy", doplněné vinařskou kapličkou, pocházejí z 18. - 20. století. Je to největší památková rezervace vinohradnických staveb na území České republiky. www.vlcnov.cz

Rokytnice –  se nachází v údolí potoka Rokytenky asi čtyři kilometry jihovýchodně od Slavičína na území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Nachází se zde kaple sv. Cyrila a Metoděje, se sochou sv. Floriána, která je vyrobena z jednoho kusu dřeva. www.rokytnice.karpaty

Nezdenice - Obec se nachází východně od Uherského Brodu po obou stranách řeky Olšavy. Rozkládá se na 835 ha a obývá ji cca 800 obyvatel. První historická zpráva pochází z roku 1374, Zdejší Římsko-katolická fara je zmiňována již v roce 1392. Na přelomu 16. a 17. století zde působili Čeští bratři. Farníkům z Nezdenic a blízkých Záhorovic slouží nově opravený kostel sv. Petra a Pavla. Turistické zajímavosti v obci Nezdenice – Nedaleko koupaliště vyvěrá minerální pramen, která je vzpomínán již v roce 1580. Byl využíván pro zdejší lázně, které zanikly v roce 1887. V opuštěném andezitovém lomu na jižním okraji obce se již tradičně každým rokem koná Festival „Nezdenická skála“.www.nezdenice.cz

Turistické zajímavosti v obci Nivnice – Nivnice bývá uváděna jako rodiště J.A. Komenského, což připomíná pamětní deska na Bártkově mlýně. Místní muzeum dokumentuje život tohoto slavného rodáka.

Ochrana soukromí a nastavení
Abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu, používáme soubory cookie. Informace o vaší práci s webem také sdílíme s našimi partnery pro sociální média, inzerci a zpracování analýzy, a to v souladu s dokumentem Zásady zpracování osobních údajů. V části „Nastavení souborů cookie“ můžete upravit své preference. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.
@ Napiště nám