Chata Jana se nachází v srdci Bílých Karpat a v jejím okolí naleznete spousty přírodních památek. Typickou přírodní zajímavostí Karpat jsou husté lesy střídající se rozkvetlými loukami.
Nejvyšším vrcholem je Velký Lopeník se stejnojmennou rozhlednou. V našem okolí poznáte mnoho přírodních minerálních pramenů a přírodních památek jako například Lopenické sedlo tvořené silnými větry stovky let.

Přírodní zajímavost Štefková – zarůstající pastvina s výskytem chráněných druhů rostlin. V roce 1998 zde byla postavena horská kaple Panny Marie Královny, která nahradila bývalou zvonici, Kaple je jediným svatostánkem Bílých Karpat postavena na hřebeni hor. www.mikroregion-bojkovsko.cz

Přírodní rezervace Ve Vlčí – Pastviny s rozptýlenými lesíky v členitém terénu, místy s velkou srážlivostí, s několika sesuvy a mokřady s výskytem řady ohrožených druhů rostlin.www.nature.hyperlink.cz

Přírodní památka Chmelinec – mokřadní louky s výskytem ohrožených druhů rostlin.www.nature.hyperlink.cz

Přírodní památka Pod Hribovňou – fragment květnatých luk a pastvin c členitém druhů rostlin.www.bilekarpaty.cz

Přírodní památka Grůň – Květnatá louka s ovocným sadem, výskyt ohrožených druhů rostlin. Přírodní památku Grůň (3,5 ha) tvoří pastvina na levém břehu potoka, který stéká ze severních svahů Malého Lopeníka a vlévá se do potoku Hrubár. Jedná se o květnatou louku s ovocným sadem, na níž se vyskytují ohrožené druhy rostlin. Roste zde např. prstnatec májový, prstnatec bezový, pětiprstka žežulník, vemeník dvoulistý, hlavinka horská, hořeček žlutavý a mečík střechovitý.www.vychodni-morava.cz

Přírodní památka U zvonice – Původní společenstvo pastvin a jedna z posledních lokalit ohrožených druhů rostlinwww.mikroregionbojkovsko.cz

Bučník – andezitový lom – Poloha: asi 1 km jihozápadním směrem od obce Komňa u Bojkovic. Z opuštěných lomů představuje Bučník mineralogicky a geologicky nejzajímavější lokalitu.www.viditelny-macek.cz

Přírodní památka a rezervace lom Rasová – opuštěný pískovcový lom z části zatopen vodou s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. Na silniční trase Uherský Brod – Starý Hrozenkov je autobusová zastávka Nový Dvůr, známá pod starším názvem Rasová. Asi po dvou stech metrech po hlavní silnici směrem na Starý Hrozenkov přijedete k vyústění lesní cesty přehrazené závorou. Vydáte-li se po ní, po několika metrech se před Vámi otevře přírodní rezervace Rasová, jež vyla v roce 1991 vyhlášená přírodní památkou. www.mikroregion-bojkovsko.cz

Janáčková železitá Kyselka – Uhličitá velmi lahodná kyselka (zvláště v kombinaci s místní slivovicí) je známa pod názvem Březová kyselka. Pramen je v příjemném prostředí bukových lesů nedaleko od obce.www.treking.cz

Přírodní památka Dubiny – Výskyt ohrožených orchidejových rostlin.www.nature.hyperlink.cz

Přírodní památka Mravenčí louka (Rubaniska) – Krajinářsky hodnotný a druhově pestrý komplex původních pastvin, zarostlých mezí a rozptýlených skupin keřů a stromů s výskytem ohrožených druhů rostlin. www.mikroregion-bojkovsko.cz

Přírodní rezervace Hutě – Členité svažité území s bývalými pastvinami prostoupenými rozptýlenou zelení, mokřady, pramennými vývěry (pěnovkové luční prameniště) a a lesíky. Výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů. www.nature.cz

Přírodní rezervace Pod Žítkovským vrchem – Komplex luk a pastvin s rozptýlenou zelení, ve kterém se střídají společenstva mokřin, lesních okrajů i sušších stanovišť.www.cs.wikipedia.org

Lithiová Kyselka – V místě pramení lithiová kyselka zvaná Loza (lidově Slatina), která je uváděna už v roce 1580 jako léčivá voda. Do II. světové války byl pramen komerčně užíván.www.mikroregion-bojkovsko.cz

Bánovská (Nezdenická) kyselka – Pramen se nachází asi 2 km směrem na Nezdenice. Na jižním okraji Nezdenic, nedaleko koupaliště, před kamenolomem, vyvěrá minerální pramen, který je vzpomínán již v roce 1580. Pramen vyvěrá z trubky, voda je uhličitá. Byl používán pro zdejší lázně, které vznikly v roce 1887. www.sci.muni.cz

Přírodní památka Hrádek – Největší charakteristická památka projevu třetihorní vulkanické činnosti v oblasti. www.nature.hyperlink.cz

Minerální pramen – Záhorovice – Vyvěrá zde hořečnato-sodná kyselka, známá již na konci 16. století. V 18.století zde byly lázně. www.zahorovice.cz

Přírodní památka Skalky – Jedinečná ukázka mladého vulkanismu v oblasti Karpat na území Moravy. www.nature.cz

Park u zámku Nový Světlov (Bojkovice) – Park pochází z první poloviny 19. Století. Kompozičně velmi hodnotný přírodně krajinářský park. www.mikroregion-bojkovsko.cz

Národní přírodní rezervace Javořina – Pralesovité prostory javoru, buku a jasanu, vzniklé přirozenou cestou. Najdete zde i horskou louku s výskytem chráněných orchidejí. Přírodní památka Mechňáčky – Členitý a široký žleb s květnatými loukami, mokřinami vrstvenými prameny, místy porostlý stromy a keři. Výskyt ohrožených druhů motýlů a rostlin. www.nature.cz

Přírodní památka Vápenky – Ukázka základního a reprezentativního typu pro Bílé Karpaty – hlinité dubové bučiny.  Přírodní památka Vápenky představuje dubo-bukový lesní porost v jižní části Bílých Karpat. Nachází se v Javořinské vrchovině v masívu Velké Javořiny, na levém údolním svahu Kamenného potoka, pravostranného přítoku Veličky, v nadmořské výšce 470 až 560 m, asi 100 m východně od osady Vápenky. www.nature.cz

Přírodní památka Záhumenice – Nejbohatší lokalita kriticky ohroženého druhu hrachoru panonského pravého, který se v okolí Strání vyskytuje jen na jediném místě v ČR. www.wikipedia.org

Přírodní rezervace Rovná hora – Louky a pastviny na silně svažitých pozemcích. Bohatý výskyt ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů. Území je hodnotné i z krajinářského hlediska. www.nature.cz

Národní přírodní rezervace Porážky – rozsáhlý komplex typických bělokarpatských luk s rozptýlenými dřevinami. Nachází se se asi 1,5 km od Vápenek. Hlavním důvodem je ochranný výskyt všivce statného na jediném místě v České republice a desítky druhů orchidejí, tří druhů kosatců a hořce hořepníku.www.cittadella.cz

Přírodní památka Bahulské jámy – Bahulské jámy (přírodní památka, 14 ha) – ukázka zbytku květnatých luk lučního komplexu Lesná se vzácnými druhy motýlů (perleťovec kopřivový, přástevník užankový, aj.) www.nature.cz

Přírodní památka Za lesem – Jediná lokalita šafránu bělokvětého v CHKO Bílé Karpaty. www.nature.cz

Přírodní památka Uvezené – Lesní porost s typickou skladbou dřevin původních lesů nižších poloh Bílých Karpat. Hlavním důvodem je zachování bohaté směsi listnatých dřevin, které zároveň dokladují dřívější hospodaření v lesích. Lokalita je geologickou ukázkou vrstvení pramenů ve svažném údolí, které je typické pro Bílé Karpaty. www.nature.cz

Přírodní park praktická vrchovina - Pravý břeh řeky Olšavy mezi Uherským Brodem a Uherským Hradištěm, je území významné zejména výskytem řady teplomilných druhů živočichů. Přírodní rezervace Rovná horaVrchové - Chrástě a přírodní památka Terasy - Vinohradné jsou cenné výskytem chráněných druhů motýlů. Vidět zde můžete modráska hořcového a tmavohnědého, ohniváčka černočerného, otakárka fenyklového a ovocného a řadu dalších. Za zmínku stojí také výskyt kriticky ohrožené kudlanky nábožné. www.vychodni-morava.cz

Ochrana soukromí a nastavení
Abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu, používáme soubory cookie. Informace o vaší práci s webem také sdílíme s našimi partnery pro sociální média, inzerci a zpracování analýzy, a to v souladu s dokumentem Zásady zpracování osobních údajů. V části „Nastavení souborů cookie“ můžete upravit své preference. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.
@ Napiště nám